VP Leni’s Keynote Message at the AmBisyon Natin 2040 Expo

November 18, 2016