Eko and Miya Series

The Eko&Miya, a comic series, which banks on applying economic concepts to Filipino’s daily lives to facilitate better comprehension of people for each topic.

Eko&Miya Comic Brochures

Demand and Supply

Ang demand at supply isa sa mga pangunahing dahilan ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin. Upang matukoy ang presyo at bilang ng produkto at serbisyo, tinitgnan ang ugnayan ng mga namimili at nagbebenta sa merkado

Inflation

Ang inflation ay ang pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo na sinusukat ng Consumer Price Index (CPI) sa pagitan ng dalawang magkakaibang panahon o period.

Return on Investment

Ang pag-alam sa iyong Return of Investment ay makakatulong para malaman kung ang perang ginagastos mo ba ay nakakapag-generate ng malaking kita para sa iyong negosyo.

 

Interes ng Bangko

Ang interest rate ay ang takdang tubo ng perang hiniram o pinautang. Ito ‘yung dagdag o patong sa perang pinahiram. 

Gross Domestic Product

Ang Gross domestic Product (GDP) ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng bansa sa loob ng itinakdang panahon.