Secretary Pernia’s opening remarks at Aksyon para sa AmBisyon: PDP Expo

June 5, 2017